INTERAUDIT IMPULS s.r.o.

Komerční spisovna INTERAUDIT IMPULS s.r.o.

Určeno:
likvidátorům, insolvenčním správcům, jednatelům, výkonným ředitelům, ekonomům, podnikatelům.

Naše nabídka služeb:

Komerční spisovna - uložení písemností
-
Komplexní péče a uložení písemností fungujících i likvidovaných společností, převzetí povinností statutárních zástupců za uložené písemné materiály až do doby jejich skartace. V naší spisovně jsou uloženy písemnosti 60 společností, a to státních podniků, akciových společností, veřejně obchodních společností, společností s ručením omezeným, zemědělských družstev apod.

Vedení účetnictví a ekonomické poradenství
- Kompletní vedení účetnictví pro fungující i likvidované firmy, včetně příslušné daňové evidence a ročních daňových výkazů, zajištění auditu, poradenství.